torsdag, august 11

Kontakt oss

Kontakt oss

Styret og kontakt info:

E-post: Vestvollhagan@borettslag.net

Styreleder
Tommy Stovner
M: +47 90120761 / E-post: Vestvollhagan@borettslag.net.

 • Forberede og lede styremøter.
 • Lede utarbeidelse av budsjett med øvrige medlemmer.
 • Ansvarlig for å kontrahere entreprenører til vedlikehold.
 • Styrets kontaktperson mot borettslagets vaktmester
 • Ansvarlig for attestering av bilag med 1 medlem.
 • Stedfortreder for Sekretær.
 • Styrets kontaktperson mot BORI.
 • Borettslagets juridiske person
 • Delta i befaringer hos andelseiere.

 

 

Nestleder

Hege Sofie M Normann
M: 926 03 370 / E-post: Vestvollhagan@borettslag.net

 • Stedfortreder for leder.
 • Stedfortreder for sekretær.
 • Ansvarlig for Vestvollhagan Nytt
 • Ansvarlig for utdeling av rundskriv.
 • Attestering av bilag.
 • Delta påbefaringer hos andelseiere vedr. bygningsmessige saker.

 

Sekretær
Alexander Fransson
M: +47 923 00 428 /  E-post: Vestvollhagan@borettslag.net

 • Stedfortreder for leder/nestleder
 • Ansvarlig for brevskriving og eposter til vestvollhagan@borettslag.net.
 • Attestering av bilag. 
 • Hovedansvarlig for arkivering.
 • Styrets kontaktperson mot Parkeringsselskap.
 • Styrets kontaktperson mot Telia ( TV / Data)
 • Hovedansvarlig for trafikk bestemmelser i borettslaget.
 • Delta i befaringer hos andelseiere. 
 • Ansvarlig nye beboere.
   

 

Styremedlem
Cecilia Bjørklin
M: +47 411 21 051 / E-post: Vestvollhagan@borettslag.net

 •  Styrets kontaktperson og ansvarlig inn mot ny beboergruppa.
 •  Hovedansvarlig for organisering av dugnad.
 •  Styrets kontaktperson mot ROAF. 
 • Ansvarlig utdeling av maling/beis
 • Ansvarlig nye beboere.
 •  Delta i befaringer hos andelseiere.

 

Styremedlem
Jon Marsteintrædet

M: +47 98006913 / E-post: Vestvollhagan@borettslag.net

 •  Hovedansvarlig for oppfølging / oppdatering av brl hjemmeside.
 •  Delta i befaringer hos andelseiere.
 •  Ansvarlig for Ladeklar.
 • Ansvarlig for borettslagets Web side www.vestvollhagan.no
 •  Ansvarlig for flagging på offentlige flaggdager
 •  HMS ansvarlig
 • Styrets kontaktperson og ansvarlig inn mot ny beboergruppe.

Kontaktinformasjon

Vestvollhagan Borettslag:

Styre og arbeidsoppgaver

Trykk her --> Kontakt oss