Da er vi snart i gang med beisearbeidene for å bevare og vedlikeholde vårt flotte borettslag.


Følgende arbeidsprosess må gjennomføres for et godt og varig resultat, og som vil spare oss for store vedlikeholdskostnader i lang tid nå som takene også er byttet.

•Alle fasader må vaskes, alternativt med fasadevask og høytrykksspyler.
•Løs maling skrapes og bart treverk flekkgrunnes før ny beis.
•All ny panel som er skiftet, er ferdig grunnet fra fabrikk.
•Alle vegger MÅ beises 2 strøk for god holdbarhet.
•Viktig at alle renner og nedløp ikke tilgrises med beis.
•Borettslaget kjøper inn all beis og distribuerer dette.


Styret vil leie inn maler og utstyr som lift/stillas for beising av vanskelige høyder på tomannsboligene og rekkehusene. (lagt inn i budsjett for 2024)
Visuell forutsetning:


•Alle 16 stk 2 manns boliger beises likt uavhengig av farge.
•Alle 6 stk eneboliger beises likt uavhengig av farge.
•Alle 13 stk rekkehus beises likt uavhengig av farge.


Viktig at naboer i 2 mannsboliger og rekkehus snakker sammen om fargevalg.


Nærmere info rundt dette kommer i løpet av 1 ukes tid, dette gjelder da hva skal ha hovedfarge og hva skal ha staffasje farge (hvit)
I rekkehusene (13 stk) ønsker styret at den enkelt rekke finner en som frivillig kan være kontakt mot styre for fargevalg, samt distribusjon av beis og påse at det beises likt for rekkehusene og at det meldes øvrige behov for den enkelte rekke om noe skulle oppstå eller andre behov/avklaringer som melder seg under beisingen.

Mvh.
Styret
Vestvollhagan Borettslag
www.vestvollhagan.no