Det vil bli utført asfaltarbeider i borettslaget fra 23/10 med en varighet på Ca en uke.

Det skal primært repareres ødelagt asfalt.

Beboere må ta hensyn til eventuelle sperringer osv som er satt opp.