DUGNAD Våren 2013

 

 
Tirsdag 7. Mai 2013 kl 17:00
 
Vi skal rydde opp på fellesområdet vårt etter vinteren og forberede oss til sommeren.
Møt opp alle som en for å bidra til ett fint borettslag nå som sommeren nærmer seg.

NB! Vi gjør oppmerksom på at dugnaden gjelder fellesområdene og ikke ”privatområdene” rundt boligene.
 
Vi skal:
· Rydde søppel og rake. Avfallet skal i svarte søppelsekker. Sekkene vil bli kjørt til containerne.
· Feie grusen ut i veibanen. Feiebilen kommer og fjerner grusen.
Ikke i store hauger. Gress/kvister skal i svarte søppelsekker.
 
Utstyr som hansker og svarte søppelsekker m.m. vil bli delt ut i hesteskoen.
 
Styremedlemmene vil være tilgjengelige for spørsmål underveis for de som måtte trenge det.
 
Som alle vet vil dugnadsinnsatsen gi en tilbakebetaling av innbetalt dugnadsgebyr. Vi ønsker at dere som er med på dugnaden skriver ned kontonummeret på registreringslappen. De som gjorde dette i fjor trenger ikke å gjøre det i år. Dugnadsgebyret blir utbetalt direkte på kontoen. De som ikke ønsker å skrive ned kontonummeret på registreringslappen kan sende mail til mats@klimacontrol.no
Alle deltakere må komme opp på hesteskoen for og levere registreringslappen mellom kl 16:45 og 17:00. Vi ser helst at dere leverer registreringslappen før dugnaden starter.
 
Syke og eldre som kan dokumentere at de ikke kan delta vil selvsagt få utbetalt sin andel, selv om de ikke deltar. Det er ønskelig at de også registrerer seg i hesteskoen til samme tid.

Når hver gruppe er ferdig med sitt område vil vi be dere hjelpe til hos de andre gruppene som trenger hjelp, slik at vi blir ferdige. :-)
 
Det vil bli servert pølser og brus for alle i hesteskoen i løpet kvelden.
 
 
 

REGISTRERINGSLAPP
 
Navn: _____________________________ Kontonummer:______________________
 
Prost Stabelsvei nr: ______
Denne lappen skal leveres til en fra styret som vil stå i hesteskoen.