Hei alle sammen smiley

 

Det er mange som har dyr i borettslaget.

Styret mottar til tider henvendelser vedr. disse dyrene.

Det kan være alt fra klager på støy, avføring, at de ikke går i bånd eller rett og slett ”bekymringsmeldinger for hvordan de blir tatt vare på.

Det henstilles derfor til at samtlige dyreeiere har disse i bånd, tar opp avfall etter sine dyr og selvfølgelig

behandler de på en sånn måte at ikke naboer blir bekymret for om de er ute for lenge når det er kaldt, uten tilgang til mat i lengre perioder, og at dyrene ikke lager støy som kan være til sjenanse for naboer.

Det siste gjelder selvfølgelig også innendørs.

LEKEPLASSEN OG FOTBALLBANEN er ikke toalett for hunder så man bes gå andre steder og lufte disse.

Barn kan bli veldig syke av å få i seg avføring.

I utgangspunktet har ikke styret noe med hvordan man tar vare på sine dyr, så ser man ting som ikke

er forenelig, med allmenn oppfattelse, av hvordan dyrehold skal foregå, er dette en sak naboene må ta seg i mellom eller evnt. melde til dyrebeskyttelsen.

Tel 06040 el.23139250.

 

 

Mvh Styret