Pga ferie vil ikke styret se eller svare ut e-post i tiden 25/7 - 17/8. Dersom det er noe som haster vennigst ta kontakt via telefon. Nummer finnes på vestvollhagan.no