🏡 Vestvollhagan Borettslag - Informasjon om Beising av Boliger 🏡

Hei alle beboere!

Vi i styret er glade for å se engasjementet rundt vedlikeholdet av våre flotte boliger. Her finner dere viktig informasjon om prosessen videre med beising av husene våre.

Beising av Vegger

🔸 Utlevering av Beis:

 • Beis til rekkehus deles ut til én beboer i hver rekke. Øvrige beboere kan hente beis der.
 • Hver enhet får tilstrekkelig beis, inkludert 1x3 liter hvit beis til dører, vindusomramninger og vindskier.
 • Styret kjøper inn 1 liter grunning til hver enhet for flekkgrunning av bart treverk etter vask og skraping.
 • Eneboliger og tomannsboliger melder fargevalg til styret, så vil beisen bli delt ut tilsvarende.

Hvordan Beise Boligen + Boden Din

16 stk 2-mannsboliger (G-hus)

 • Beis: Alle vegger ensfarget, inkludert vindskier, dekkbord og hjørnekasser.
 • Hvit beis: Dør- og vindusomramninger.
 • Mal: PSV 315.

6 stk Eneboliger

 • Beis: Alle vegger ensfarget, inkludert vertikale dekkbord og bord under takrenne.
 • Hvit beis: Vindskier, ytre hjørnekasser, dør- og vindusomramninger.
 • Mal: PSV 207.

13 stk Rekkehus

 • Beis: Alle vegger ensfarget, inkludert balkongrekkverk, vertikale dekkbord og horisontale bord under takrenne.
 • Hvit beis: Vindskier, dør- og vindusomramninger, hjørnekasser.
 • Mal: 103

Boder

 • Beis: Alle vegger ensfarget
 • Hvit Beis: Rundt dør hvis ønskelig
 • Mal: 103

Viktige Arbeidsprosesser

 1. Vask:
  • Fasader vaskes med fasadevask og høytrykksspyler.
 2. Skraping og Grunning:
  • Løs maling skrapes, bart treverk flekkgrunnes før beising.
  • Ny panel er ferdig grunnet fra fabrikk.
 3. Beising:
  • Alle vegger beises to strøk for god holdbarhet.
  • Unngå beis på renner og nedløp.

📢 OBS! Styret leier inn malere og utstyr som lift/stillas for beising av vanskelig tilgjengelige områder på tomannsboliger og rekkehus.

Spesifikasjoner for Beising

 1. Vindskier:
 • Beskrivelse: De ytre kantene av taket som beskytter taket og fasaden.
 • Beising: Alle vindskier skal beises i hvit.
 1. Hjørnekasser:
 • Beskrivelse: De vertikale hjørneelementene som dekker hjørnene på bygningen.
 • Beising:
  • 2-mannsboliger og rekkehus: Hjørnekasser beises i ensfarget.
  • Eneboliger: Ytre hjørnekasser beises i hvit.
 1. Dør- og Vindusomramninger:
 • Beskrivelse: Rammer rundt dører og vinduer.
 • Beising: Alle dør- og vindusomramninger skal beises i hvit.
 1. Dekkbord:
 • Beskrivelse: Bord som dekker skjøtene mellom panelene.
 • Beising:
  • 2-mannsboliger (G-hus): Dekkbord beises i ensfarget.
  • Eneboliger: Vertikale dekkbord og bord under takrenne beises i ensfarget.
  • Rekkehus: Vertikale dekkbord og horisontale bord under takrenne beises i ensfarget.

Utbedringer og vedlikehold:

Vi ønsker å informere om at våre håndverkere vil ha ferie i 3 uker fra 07.07.24. I denne perioden vil de dessverre ikke utføre utbedringer eller vedlikehold. Vi vil likevel fortsette å motta og registrere henvendelser fra beboere, og håndtere disse i kø når håndverkerne er tilbake.

Samarbeid med Naboene

 • Fargevalg: Snakk med naboene i tomannsboliger og rekkehus om fargevalg.
 • Rekkehus: Finn en frivillig i hver rekke som kan være kontaktperson mot styret for fargevalg, distribusjon av beis og andre behov.

Vi i styret er her for å hjelpe dere! Hvis dere har spørsmål eller trenger hjelp, ta kontakt med oss.

Med vennlig hilsen,
Styret i Vestvollhagan Borettslag
🌐 www.vestvollhagan.no

Vi håper dette informasjonsbrevet gjør det enklere for dere å forstå og gjennomføre beisearbeidene på en god og effektiv måte.

😊 Takk for samarbeidet!