Hei Alle
Vi nærmer oss nå oppstart på det planlagte takprosjektet i borettslaget som ble orientert om før jul.
Styret valgte å gjennomføre takskift på PS 205 og 211 til 217 rett før jul, slik at vi fikk sjekket undertak, sløyfer og lekter. Dette viser seg å være i god forfatning. Det vil si ingen råte på noe av undertakene som ble tatt.
Vi forutsetter at det likevel kan bli enkelte lokale utbedringer når hovedprosjektet kommer i gang. På disse boligene ble også alt panel kontrollert og skiftet hvor dette var nødvendig.
Etter møter med tak entreprenøren så planlegges det oppstart i uke 2 med stillasbygging, for deretter riving og oppbygging av nye tak fra uke 3.
Det vil samtidig kontrolleres og skiftes panel etter behov på alle boliger.
Dette gjør at vi kommer i gang litt tidligere enn først antatt, noe styret ser på som positivt med tanke på fremdriften for hele prosjektet.
Følgende planlagte inndeling av boligmassen i prosjektet er som følger:
G-Hus (2 mannsboliger) fra uke 2 til uke 28 - 2023.
Rekkehus i hele hesteskoen fra uke 28 til slutt – 2023.
Nedre rekker mot Prost Stabels vei (71 til 83) – (89 til 103) – (105 til 111) – (127 til 135) – (137 til 149) samt eneboliger 69-85-87-207 og 209 og midtrekke 113 til 125 forutsettes utført i 2024.
Dersom fremdriften går raskere enn forventet, vil dette varsles og fremskyndes for øvrige grupper.
Se vedlagt infoskriv og fremdrift fra Nortekk AS
Mvh
Styret
Vestvollhagan borettslag.