Vi viser til informasjon fra styret ang rehabilitering av tak.
Nortekk AS vil som entreprenør henstille beboere om følgende før oppstart:
• Fjerne alt av møbler, sykler, barnevogner og andre gjenstander som står nærmere vegg enn 3 mtr. Bes om at alt slikt flyttes midlertidig til annet sted mens arbeidet pågår.
• Støv kan forekomme inn i på loft/undertak ved arbeider på takene. Gjenstander som kan ta skade av slikt bør dekkes til eller fjernes mens arbeidene pågår. Nortekk tar ikke ansvar for skader som følge av nedfall på takets underside så lenge arbeidene pågår.
• Stillaser, containere og materialer vil oppta plass rundt garasjene og tilhørende vei under arbeidene. Beboere må derfor belage seg på å frigi en del parkeringsareal, og dermed søke alternativ parkering mens arbeidene pågår.
• Planter, busker og trær inntil bygg nærmere enn 3 mtr må kuttes ned eller fjernes for å unngå skader før montering av stillaser.
• Arbeidstid vil være innenfor:
o Hverdager 07-18
o Lørdager etter nærmere avtale
Ellers henstiller vi til å kontakte styret ved alle andre henvendelser.
Vennlig hilsen
NorTekk AS