Hei Alle

 

Vi nærmer oss nå oppstart på det planlagte takprosjektet i borettslaget som ble orientert om på forrige generalforsamling.

 

Grunnet størrelsen på prosjektet vil dette deles opp i 2 faser, fase (1) i 2023 og fase (2) i 2024. Hvordan borettslaget deles opp i disse fasene er ennå ikke avklart med takentreprenør Nortekk AS, men vil komme i god tid i forkant av oppstart 2023.

 

Kontrakten med entreprenør innebefatter i grove trekk ny takstein sort, ny vindski løsning, nye takrenner og nedløp med beslag i sort, nye pipehatter/luftehatter, nye snøfangere iht. forskrift etc.

 

Når det gjelder undertak, sløyfer og lekter så vil dette kun kontrolleres og utbedres lokalt før ny takstein legges, da denne posten ikke er medregnet i kontrakten.

Dagens tekniske løsning på våre tak, er en preakseptert løsning som fungerer bra og derfor ikke valgt å byttes ut.

 

I samråd med takentreprenør har styret besluttet å starte opp med 5 stk boenheter i 2022. Dette for å gjøre oss kjent med tilstand på undertakene og sløyfer/lekter som ikke ligger i kontrakten.

Boenheter som starter opp i år er PS 205 samt rekke PS 211 til 217.

 

Det vil samtidig med takjobben gå snekker lag bolig for bolig, og skifte enkelt bord eller hele vegger om nødvendig. Dette gjøres parallelt med takststillas, slik at borettslaget ikke må ta stillas kostnaden 2 gng for å gjennomføre prosjektet for både tak og vegger.

 

 

Med vennlig hilsen

Styret i Vestvollhagan brl.