Følgende arbeider som blir utført:

• Taksten blir byttet ut som på husene.
• Mønestein blir byttet ut med «is bord» og sort beslag.
• Panel og undertak blir kontrollert, eventuell råteskade utbedres.
• Takrenne og nedløp med beslag byttes som på husene.

 

Svertesopp eller bulkede plater i undertak byttes ikke, da bodene først og fremst er en kald bod, hvor det ikke skal lagres ting som ikke tåler fukt og kulde.
Når det gjelder skeive boder vil dette i utgangspunktet ikke bli rettet opp av borettslaget. Dette vil helt og holdent puttes på den enkelte beboer.

Årsaken til dette er at om det rettes i år, vil det mest sannsynlig måtte rettes igjen året etter, da hele vårt brl er bygget i område med mye blåleire.
Dette skaper en del masseforflytning og telehiv vært år og vil bety enorme kostnader som da vil virke meningsløst og uholdbart for borettslaget.

Dersom (unntaksvis) enkelte boder er så skeive at de er en fare for sikkerheten, vil borettslaget iverksette tiltak for utbedring og ta kostnaden.

Arbeidene utføres av Oslo Bygg Drift og Vedlikehold AS og ansvarlig på plassen er Morten Enoksen. Mob: 901 03 077

Oppstart vil være: Mandag 6 mai og starter på rekken Prost Stabels vei 71 til 83. og videre fremdrift avholdes til alle rekkehus boder er ferdig. Øvrige boder tas deretter.
Alle beboere må rydde rundt sine boder for fri tilgang til håndverkerne.


Mvh, Styret