Viktig informasjon til beboere i Vestvollhagan borettslag


Det skal gjennomføres 5-års kontroll av brannslukningsapparater, dette utføres i henhold til NS-3910.
Du trenger ikke være hjemme, men det er viktig at du husker å sette ut brannslukkeren på dørmatten, før klokken 08.00 kontrolldagen.
Vi ringer på hvis håndslukker ikke er satt ut, slik at de som eventuelt ikke klarer å bære den ut får hjelp til det. Det er uansett ønskelig at håndslukker står klar ute, det sparer oss mye tid.
Vi blir veldig glad om du tørker av støv og smuss før du setter ut brannslukkeren.


Kontrolldato:
Mandag 15. MaiI tiden 08.00 – 14.00


Kontaktinfo:
Kontaktperson: Tord Hoftvedt-Sjursen
Epost: tord@sikkertborettslag.no Tlf: 21 62 72 40