Vi har endret litt på oppgavefordelingen internt i styret. Kontakt info er som tidligerere: vestvollhagan @ borettslag.net, så fordeler vi henvendelsene internt. 

Les mer (Vedlegg)