På Generalforsamling 19.03.2021 ble følgende vedtekter vedtatt.

Les mer (Vedlegg)