Viktig info til dere som har Nilan varmepumpe!

Vedlikeholds intervallet på anode skift er maks 3 år! Dette er man selv ansvarlig for. Dersom dette ikke blir gjort VIL varmepumpa gå i stykker og hele pumpa må byttes, inkl varmtvannsbereder.

Estimert pris 80~100.000 kroner som beboer selv må dekke