Nabovarsel

 

Det vi bli startet opp arbeid med panel skift i uke 8. Dette gjelder rekkene ut mot Prost Stabelsvei fra PS201 til PS163. Det er usikkert i hvilken ende snekkeren vil begynne.  Arbeidene skal utføres på dagtid og det vil bli plassert ut en konteiner øverst i hesteskoen mens arbeidene pågår.  Jobben innebærer at vegger  blir strippet  inntil isolasjon/ reisverk, legge på ny vindusperre og skifte hjørnekasser der dette trengs. Vi ber om at det tas hensyn til at det kan bli litt støy i forbindelse med arbeidene.

Mvh Styret