Hei Alle,


Nå som Nortekk har kommet godt i gang med takprosjektet vårt i 2023, ønsker styret informere litt om status, forventninger og gjøremål for den enkelte beboer.
Så langt går prosjektet som forventet, og kanskje bedre litt bedre enn forventet med våre undertak som ikke byttes, men kun utbedres lokalt etter behov.


Styret har fått bekymringsmeldinger om byggeaktivitet i hesteskoen i den mest aktive brukerperioden av året for barn og voksne. Styret ser at dette kan ha en negativ påvirkning på bomiljøet og derfor besluttet å endre på rekkefølgen i byggesaken og dens fremdrift.
Ny framdrift blir da som følger:


Fase 1 (Uendret) G-Hus (2 mannsboliger) Fra uke 2 til uke 28 - 2023.
Fase 2 (Endret) Øvrige rekker samt eneboliger. Starter etter G-Hus 2023.
Fase 3 (Endret) Rekkehus i hele hesteskoen. Mulig sent i høst, men tidlig 2024.
Dersom fremdriften på G-Husene (2 mannsboligene) er ferdig før oppsatt tid, starter fase 2 omgående med øvrige rekker og eneboliger.
Samtidig ønsker styret og presisere at de som har montert følgende:
• Pergola/baldakin.
• Plast tak på tilfarere.
• Varmepumpe eller parabol på fasaden.


Dersom noen av overnevnte punkter kommer i veien for enten stillas eller panelskift, må den enkelte beboer selv bekoste fjerning og remontering. Dette må da være demontert i forkant av oppstart for din bolig.

Mvh, Styret
Vestvollhagan Borettslag
www.vestvollhagan.no