Til info:

Skedsmo kommune har bestemt at alle kommunens innbyggere skal ha vannmåler innen 2019. Dette er fortsatt 2 år til, og styret vil komme med mer info rundt dette på et senere tidspunkt. Det er forskjellige løsninger som vil bli vurdert da man ikke nødvendigvis trenger separete målere i rekkehus og tomannsboliger slik det ser ut nå. Får mer info se på hjemmesidene til kommunen.

PS: Styret har ikke vært i kontakt med rørlegger ang dette enda, og dersom dere har fått henvendelse i posten er dette noe dere kan se bort ifra da løsningene for borettslaget ikke er klare enda.