"I uke 26 / onsdag og torsdag vil det foregå asfaltarbeid i Brånås Næringspark fra Pr Stabellsvei.

Veien vil bli stengt/delvis steng for all trafikk mellom kl 07.00-19.00. Parkerte biler må flyttes slik at de ikke er til hinder for asfalteringsarbeidet. Ved nedbør kan asfalteringen bli utsatt. Spørsmål kan rettes til John Jakobsen 64841610 eller Tom Myhrvold 64841641"

 

 

 

 

 

Etter nærmere presisering fra kommunen vil ikke innkjøringen til borettslaget bli helt avsperret, så det vil ikke være behov for å flytte biler som står parkert her.