Nå er det på tide å sjekke at brannvarsling og brannslukningsutstyr fungerer. Dette er en guide hentet ut fra standard.no ( http://www.standard.no/no/Nyheter-og-produkter/Nyhetsarkiv/Bygg-anlegg-og-eiendom/2011/Vedlikehold-av-handslokkere/ )

Les mer (Vedlegg)