Vestvollhagan nytt, med info om juletrær og parkeing.  

Les mer (Vedlegg)