Etter at Vestvollhagan nytt gikk i trykken har vi undertegnet en avtale med Ladeklar, så prosessen med ladeanlegg i garasjene er nå igangsatt. Mer informasjon om denne løsningen kommer, men kort fortalt så er dette en abonnent løsning hvor de som ønsker lading betaler en fast sum hver måned for å benytte seg av løsningen, dette dekker Ladeklar sin investering på sikt og borettslaget får ingen utgifter knyttet til dette. 

Vestvollhagan nytt er også distribuert i postkassene. 

God sommer :-)

Les mer (Vedlegg)