Vestvollhagan nytt som ligger i posten har feil dato. Jeg legger rettet utgave ut her.

Les mer (Vedlegg)