Vestvollhagan nytt nr 5 med viktig info om avlesning av vannmålere. Måleravleningsskjema blir levert i postkassene 22.12 sammen med vestvollhagan nytt

Les mer (Vedlegg)